Xà Lách Ro-man 300g

22.500₫

- +

Xà Lách Búp Mỹ 300g

23.100₫

- +

Xà Lách Raddichio 300g

27.000₫

- +

Bí Đỏ Mỹ 500g

12.500₫

- +

Bắp Cải Tim 500g

24.500₫

- +

Bắp Cải Tím 700g

36.400₫

- +

Bí Đao 300g

8.100₫

- +

Bí Đỏ Nhật 300g

9.000₫

- +

Bí Non 300g

12.300₫

- +

Bí Ngồi Xanh 400g

19.600₫

- +

Bí Ngồi Vàng 400g

26.000₫

- +

Bí Ngòi Baby 300g

40.200₫

- +

Bó Xôi 500g

29.500₫

- +

Bông Cải Xanh 300g

21.600₫

- +

Cà Chua Bi 300g

25.000₫

- +

Cà Chua Bi Hk 300g

24.600₫

- +

Cà Chua Bi Socola 300g

27.300₫

- +

Cà Chua Bi Cocktail 300g

24.600₫

- +

Cà Chua Hà Lan 600g

29.400₫

- +

Cà Tím Nhật Tròn 300g

11.700₫

- +

Cải Thảo 600g

18.000₫

- +

Ớt Chuông Vàng 300g

20.700₫

- +

Ớt Chuông Xanh 300g

14.700₫

- +

Cải Thìa 500g

19.500₫

- +

Củ Cải Đỏ 400g

28.000₫

- +

Củ Cải Trắng 400g

12.000₫

- +

Củ Dền 300g

13.500₫

- +

Đậu Cove Non 400g

23.600₫

- +

Đọt Su Su 500g

20.000₫

- +

Hành Paro 200g

9.800₫

- +

Hành Tây 500g

27.500₫

- +

Khổ Qua Xanh 300g

13.500₫

- +

Khoai Lang Nhật 500g

19.500₫

- +

Khoai Tây Hồng 500g

32.500₫

- +

Khoai Tây Vàng 500g

27.500₫

- +