Nạc Thăn 500g

135.000₫

- +

Xương Cục 500g

90.000₫

- +

Nạc Vai 500g

120.000₫

- +

Thăn Bò Úc 400g

168.000₫

- +

Xương Ống 500g

90.000₫

- +

Giò Khoanh - Móng 500g

107.500₫

- +

Tim heo 400g

132.000₫

- +

Giò Sống - Mộc 250g

83.000₫

- +

Mỡ Heo 500g

75.000₫

- +

Đuôi Heo 500g

122.500₫

- +

Thịt Xay 300g

73.000₫

- +

Nạc Dăm 500g

117.500₫

- +

Ba Chỉ Rút Xương 500g

170.000₫

- +

Cốc Lếch 500g

107.500₫

- +

Nạc Đùi

0

- +

Sườn Non 500g

172.500₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 400g

248.000₫

- +

Khô Tôm Đất Thiên Nhiên 200g

371.000₫

- +

Cá Đục Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

160.000₫

- +

Khoanh Cá Thu Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

178.500₫

- +

Khoanh Cá Bóp Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

189.000₫

- +

Mực Lá Câu Thiên Nhiên Phú Quốc (loại 1) 500g

194.000₫

- +

Mực Ống Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

180.000₫

- +

Mực Trứng Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

215.500₫

- +

Thăn Chuột 500g

135.000₫

- +

Cá Hường Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

105.000₫

- +

Nghêu Lụa 500g

95.000₫

- +

Cồi Sò Điệp 200g

98.000₫

- +

Cá Saba Nauy (Nguyên Con) 450g

58.500₫

- +

Khay Lẩu Thái Tomyum 600g

114.000₫

- +

Đầu Mực Ống 500g

89.000₫

- +

Tôm Sú Quảng Canh (còn vỏ) size 15 300g

214.500₫

- +

Tôm Sú Quảng Canh (bóc vỏ, để đuôi) size 21 300g

205.500₫

- +

Tôm Thẻ (bóc vỏ) 300g

116.700₫

- +

Sườn Non Cọng 500g

172.500₫

- +