Nạc Thăn 500g

135.000₫

- +

Xương Cục 500g

90.000₫

- +

Nạc Vai 500g

120.000₫

- +

Thăn Bò Úc 400g

168.000₫

- +

Xương Ống 500g

90.000₫

- +

Giò Khoanh - Móng 500g

107.500₫

- +

Tim heo 400g

132.000₫

- +

Giò Sống - Mộc 250g

83.000₫

- +

Mỡ Heo 500g

75.000₫

- +

Đuôi Heo 500g

122.500₫

- +

Thịt Xay 300g

75.000₫

- +

Nạc Dăm 500g

117.500₫

- +

Ba Chỉ Rút Xương 500g

170.000₫

- +

Cốc Lếch 500g

107.500₫

- +

Nạc Đùi

- +

Sườn Non 500g

172.500₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 450g

359.500₫

- +

Khô Tôm Đất Thiên Nhiên 200g

371.000₫

- +

Cá Đục Thiên Nhiên Phú Quốc 600g

222.000₫

- +

Khoanh Cá Thu Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

185.000₫

- +

Khoanh Cá Bóp Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

270.000₫

- +

Mực Lá Câu Thiên Nhiên Phú Quốc (loại 1) 500g

220.000₫

- +

Mực Trứng Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

260.000₫

- +

Thăn Chuột 500g

135.000₫

- +

Cá Hường Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

125.000₫

- +

Cá Ngân Thiên Nhiên Phú Quốc 350g

63.000₫

- +

Nghêu Lụa 500g

98.000₫

- +

Cồi Sò Điệp 200g

115.000₫

- +

Cá Saba Nauy (Nguyên Con) 450g

67.500₫

- +

Khay Lẩu Thái Tomyum 600g

114.000₫

- +

Đầu Mực Ống 500g

89.000₫

- +

Tôm Sú Quảng Canh (bóc vỏ, để đuôi) size 21 300g

205.500₫

- +

Tôm Thẻ (bóc vỏ) 300g

125.700₫

- +

Sườn Non Cọng 500g

172.500₫

- +

Cá Chim Trắng Thiên Nhiên Phú Quốc 800g

312.000₫

- +