Nấm Bào Ngư 200g

29.000₫

- +

Nấm Ngọc Châm 150g

45.000₫

- +

Nấm Mèo Sạch 100g

32.000₫

- +

Nấm Mèo Sạch (Cắt Sợi) 100g

32.000₫

- +

Nấm Kim Châm

- +