Nấm Đùi Gà 200g

40.000₫

- +

Nấm Đông Cô 150g

30.000₫

- +

Nấm Mỡ 200g

50.000₫

- +

Nấm Ngọc Châm Trắng 150g

35.000₫

- +

Nấm Ngọc Châm Nâu 150g

35.000₫

- +

Nấm Mèo Sạch 100g

27.000₫

- +

Nấm Mèo Cắt Sợi 100g

27.000₫

- +