Nấm Đùi Gà 200g

44.000₫

- +

Nấm Đông Cô 150g

33.000₫

- +

Nấm Mỡ 200g

55.000₫

- +

Nấm Ngọc Châm Trắng 150g

38.500₫

- +

Nấm Ngọc Châm Nâu 150g

38.500₫

- +

Nấm Mèo Sạch 100g

27.000₫

- +

Nấm Mèo Cắt Sợi 100g

27.000₫

- +