Cà Rốt Nhật-400g 400g

19.800₫

- +

Cà Tím Nhật -400g 400g

17.200₫

- +

Ớt Chuông Đỏ 300g

28.050₫

- +

Củ Cải Đỏ 300g

15.000₫

- +

Củ Cải Trắng-400g 400g

13.200₫

- +

Củ Dền-300g 300g

14.850₫

- +

Đậu Cove Non 450g

32.175₫

- +

Hành Tây-500g 500g

27.500₫

- +

Khổ Qua Xanh 350g

17.325₫

- +

Khoai Lang Nhật-500g 500g

21.450₫

- +

Khoai Tây Vàng-500g 500g

35.750₫

- +

Cà Rốt Baby-300g 350g

42.350₫

- +

Su Hào-500g 500g

22.000₫

- +

Su Su 500g

11.000₫

- +

Tỏi Phan Rang 1kg

200.000₫

- +

Sả Cây 200g

10.000₫

- +

Giá 300g

26.400₫

- +

Hành Paro-300g 300g

27.450₫

- +

Cần Tây-700g 700g

46.200₫

- +

Bắp Cải Tim-500g 500g

27.000₫

- +

Cải Thảo-600g 800g

26.400₫

- +

Khoai Lang Mật-500g 500g

24.750₫

- +