Cà Rốt Nhật 400g

18.000₫

- +

Cà Tím Nhật Tròn 400g

15.600₫

- +

Ớt Chuông Đỏ 300g

25.500₫

- +

Củ Cải Đỏ 300g

15.000₫

- +

Củ Cải Trắng 400g

12.000₫

- +

Củ Dền 300g

13.500₫

- +

Đậu Cove Non 400g

26.000₫

- +

Hành Hương - Phan Rang 300g

21.000₫

- +

Hành Tây 500g

25.000₫

- +

Khổ Qua Xanh 350g

15.750₫

- +

Khoai Lang Nhật 500g

19.500₫

- +

Khoai Tây Hồng 500g

32.500₫

- +

Khoai Tây Vàng 500g

27.500₫

- +

Cà Rốt Baby 300g

33.000₫

- +

Su Hào 500g

20.000₫

- +

Su Su 500g

10.000₫

- +

Tỏi 300g

57.000₫

- +

Củ Gừng 200g

11.000₫

- +

Măng Tây (Xanh) 250g

49.000₫

- +

Sả Cây 200g

8.000₫

- +

Củ Dền Baby 400g

24.400₫

- +

Củ Hồi 300g

27.000₫

- +

Giá kg

80.000₫

- +

Khoai Môn Sáp/Sọ 400g

20.000₫

- +

Hành Paro 300g

19.500₫

- +

Cần Tây 700g

29.400₫

- +

Bắp Cải Tim 500g

24.500₫

- +

Cải Thảo 600g

18.000₫

- +

Tỏi Phan Rang 400g

88.000₫

- +

Nghệ Đen 200g

16.000₫

- +

Nghệ Vàng 300g

13.500₫

- +

Măng Tây Tím 250g

75.000₫

- +

Hành Tây Tím 300g

21.600₫

- +

Măng Tây Trắng 250g

65.000₫

- +

Khoai Lang Mật 500g

27.500₫

- +