Cá Đục Thiên Nhiên Phú Quốc 600g

222.000₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 450g

359.500₫

- +

Khô Tôm Đất Thiên Nhiên 200g

371.000₫

- +

Khoanh Cá Thu Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

185.000₫

- +

Khoanh Cá Bóp Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

270.000₫

- +

Cá Hường Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

125.000₫

- +

Nghêu Lụa 500g

98.000₫

- +

Cồi Sò Điệp 200g

115.000₫

- +

Cá Saba Nauy (Nguyên Con) 450g

67.500₫

- +

Khay Lẩu Thái Tomyum 600g

114.000₫

- +

Đầu Mực Ống 500g

89.000₫

- +

Tôm Sú Quảng Canh (bóc vỏ, để đuôi) size 21 300g

205.500₫

- +

Tôm Thẻ (bóc vỏ) 300g

125.700₫

- +

Cá Chim Trắng Thiên Nhiên Phú Quốc 800g

312.000₫

- +

Thịt Sò Lông 500g

75.000₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy (phần đuôi) 300g

218.700₫

- +

Rong Nho Tách Nước 40g

37.000₫

- +

Lạp Xưởng Cá 500g

140.000₫

- +

Lạp Xưởng Cá - Trứng Muối 500g

150.000₫

- +