Chanh Dây kg

41.000₫

- +

Dưa Hấu 2.5kg

80.000₫

- +

Dâu Tây giống Nhật 450g

180.000₫

- +

Chuối Laba 2kg

60.000₫

- +

Bơ 034 kg

85.000₫

- +

Dưa Lưới Tròn 2kg

160.000₫

- +

Dừa Xiêm Bến Tre trái

22.000₫

- +