Chanh Dây kg

41.000₫

- +

Dưa Hấu 2.5kg

72.500₫

- +

Dưa Hoàng Kim kg

50.000₫

- +

Dưa Lưới kg

45.000₫

- +

Dâu Tây giống Nhật 450g

180.000₫

- +

Chuối Laba kg

25.000₫

- +

Bơ 034 kg

90.000₫

- +

Quýt Đường

0

- +

Bưởi Ruột Hồng kg

60.000₫

- +