Chanh Dây 1kg

41.000₫

- +

Xoài Cát Hòa Lộc kg

150.000₫

- +

Dưa Hoàng Kim 1 kg

46.000₫

- +

Dâu Tây Nhật 500g

200.000₫

- +

Chuối Laba 2.5kg

62.500₫

- +