Trứng Gà Omega3 Vỉ 10 trứng

57.000₫

- +

Trứng Gà Ta hộp 5 trứng

30.000₫

- +

Trứng Gà Ác hộp 10 trứng

65.000₫

- +

Bọng (Xương) Gà 500g

35.000₫

- +

Chân Gà 350g

24.500₫

- +

Cánh Gà 500g

57.500₫

- +

Đùi Gà 600g

141.600₫

- +

Ức Gà Phi-lê 350g

140.000₫

- +

Gà Ta Nửa Con 700g

136.500₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 300g

177.000₫

- +