Trứng Gà Ta 10 trứng

70.000₫

- +

Trứng Gà Ác 10 trứng

71.000₫

- +

Bọng (Xương) Gà 500g

40.000₫

- +

Trứng Vịt Omega 5 trứng

42.000₫

- +

Chân gà 500g

40.000₫

- +

Đùi Gà 700g

189.000₫

- +

Ức Gà Phi-lê (còn da) 350g

147.000₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 400g

319.600₫

- +

Khô Tôm Đất Thiên Nhiên 200g

371.000₫

- +

Cá Đục Thiên Nhiên Phú Quốc 600g

222.000₫

- +

Khoanh Cá Thu Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

185.000₫

- +

Khoanh Cá Bóp Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

270.000₫

- +

Mực Lá Câu Thiên Nhiên Phú Quốc (loại 1) 500g

220.000₫

- +

Mực Trứng Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

260.000₫

- +

Trứng Vịt Tươi 6 quả

31.500₫

- +

Cá Hường Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

125.000₫

- +

Nghêu Lụa 500g

95.000₫

- +

Cồi Sò Điệp 200g

98.000₫

- +

Cá Saba Nauy (Nguyên Con) 450g

63.000₫

- +

Khay Lẩu Thái Tomyum 600g

114.000₫

- +

Trứng Vịt Muối 4 quả

27.000₫

- +

Trứng Vịt Bắc Thảo 4 quả

34.000₫

- +

Trứng Gà Tươi 6 quả

26.500₫

- +

Đầu Mực Ống 500g

89.000₫

- +

Tôm Sú Quảng Canh (bóc vỏ, để đuôi) size 21 300g

205.500₫

- +

Tôm Thẻ (bóc vỏ) 300g

125.700₫

- +

Cá Chim Trắng Thiên Nhiên Phú Quốc 800g

280.000₫

- +

Thịt Sò Lông 500g

75.000₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy (phần đuôi) 300g

218.700₫

- +

Lạp Xưởng Cá 500g

140.000₫

- +

Lạp Xưởng Cá - Trứng Muối 500g

150.000₫

- +