Gà Ta Nguyên Con 1.4kg

259.000₫

- +

Trứng Gà Omega3 10 trứng

57.000₫

- +

Trứng Gà Ta 10 trứng

67.000₫

- +

Trứng Gà Ác 10 trứng

67.000₫

- +

Bọng (Xương) Gà 500g

35.000₫

- +

Trứng Vịt Omega 5 trứng

37.000₫

- +

Chân gà 400g

32.000₫

- +

Cánh Gà 450g

57.000₫

- +

Đùi Gà 600g

156.000₫

- +

Ức Gà Phi-lê (còn da) 350g

140.000₫

- +

Gà Ta Nửa Con 700g

136.500₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 350g

207.000₫

- +