Trứng Vịt Omega hộp 5 trứng

35.000₫

- +

Mỡ Heo 500g

50.000₫

- +

Bọng (Xương) Gà 700g

49.000₫

- +

Bao Tử 500g

139.000₫

- +

Giò Sống - Mộc 300g

67.000₫

- +

Thịt Xay 300g

60.000₫

- +

Chả Lụa 500g

120.000₫

- +

Óc Heo 1 bộ

65.000₫

- +

Lưỡi 500g

139.000₫

- +

Tai & Má 500g

139.000₫

- +

Cật 200g

44.000₫

- +

Tim 400g

111.200₫

- +

Giò Khoanh 500g

98.500₫

- +

Bắp Giò Rút Xương 500g

110.500₫

- +

Xương Ống 500g

82.500₫

- +

Trứng Gà Ác hộp 10 trứng

65.000₫

- +

Trứng Gà Ta hộp 5 trứng

29.999₫

- +

Thăn Bò Úc 300g

108.000₫

- +

Thịt Đùi 500g

110.499₫

- +

Nạc Vai 500g

110.500₫

- +

Xương Cục 500g

82.500₫

- +

Ba Chỉ Rút Xương 500g

118.000₫

- +

Cốc Lếch 500g

110.500₫

- +

Nạc Thăn 500g

120.000₫

- +

Nạc Dăm 500g

110.500₫

- +

Sườn Non 500g

132.000₫

- +

Gà Ta Nửa Con 700g

136.500₫

- +

Cá Hồi Fillet 300g

177.000₫

- +

Trứng Gà Omega3 Vỉ 10 trứng

55.000₫

- +