Táo Envy kg

250.000₫

- +

Táo Rockit ống

150.000₫

- +

Nho Xanh Không Hạt kg

290.000₫

- +

Nho Đen Không Hạt kg

250.000₫

- +

Lê Hàn Quốc kg

150.000₫

- +

Cam Vàng kg

150.000₫

- +

Táo Xanh kg

105.000₫

- +

Chanh Vàng kg

190.000₫

- +

Lựu kg

299.000₫

- +