Táo Envy kg

290.000₫

- +

Táo Rockit ống

160.000₫

- +

Nho Xanh Không Hạt kg

200.000₫

- +

Lê Hàn Quốc kg

150.000₫

- +

Cam Vàng kg

150.000₫

- +

Táo Xanh kg

105.000₫

- +

Kiwi Vàng kg

265.000₫

- +

Chanh Vàng kg

190.000₫

- +

Lựu 800g

239.200₫

- +