Táo Rockit ống

160.000₫

- +

Nho Xanh Không Hạt kg

399.000₫

- +

Lê Hàn Quốc 600g

96.000₫

- +

Cam Vàng kg

175.000₫

- +

Táo Xanh 700g

112.000₫

- +

Kiwi Vàng 500g

165.000₫

- +

Chanh Vàng 500g

95.000₫

- +

Dưa Lưới Đài Loan 1.7kg

236.300₫

- +

Quýt Úc 700g

119.000₫

- +