Xà Lách Ro-man 300g

22.500₫

- +

Xà Lách Búp Mỹ 300g

23.100₫

- +

Xà Lách Rocket 100g

16.000₫

- +

Xà Lách Raddichio 300g

27.000₫

- +

Xà Lách Lô Lô Đỏ 300g

22.200₫

- +

Xà Lách Lô Lô Xanh 300g

15.000₫

- +

Xà Lách Mỡ 300g

19.800₫

- +

Xà Lách Sồi Xanh 300g

19.800₫

- +