Xà Lách Ro-man 400g

48.000₫

- +

Xà Lách Búp Mỹ 400g

32.000₫

- +

Xà Lách Lô Lô Xanh 300g

15.000₫

- +

Xà Lách Mỡ 300g

27.780₫

- +

Xà Lách Thuỷ Tinh 400g

48.000₫

- +