Xà Lách Ro-man 400g

48.000₫

- +

Xà Lách Búp Mỹ 400g

32.000₫

- +

Xà Lách Lô Lô Đỏ 300g

36.000₫

- +

Xà Lách Lô Lô Xanh 300g

15.000₫

- +

Xà Lách Thuỷ Tinh 400g

48.000₫

- +