Xà Lách Ro-man 400g

30.000₫

- +

Xà Lách Búp Mỹ 400g

24.000₫

- +

Xà Lách Raddichio 300g

36.000₫

- +

Xà Lách Lô Lô Đỏ 300g

22.200₫

- +

Xà Lách Lô Lô Xanh 300g

16.500₫

- +

Xà Lách Mỡ 300g

19.800₫

- +

Xà Lách Sồi Xanh 300g

19.800₫

- +