Quế Ta/Thai Basil 100g

9.000₫

- +

Lá Xạ Hương 50g

15.000₫

- +

Thì Là 50g

6.000₫

- +

Tỏi Phan Rang 400g

88.000₫

- +

Tía Tô 100g

10.600₫

- +

Tỏi-300g 300g

57.000₫

- +

Ngò Xoắn 100g

13.000₫

- +

Ngò Rí 100g

12.000₫

- +

Lá Xô Thơm/Sage 50g

14.000₫

- +

Hành Hương-PR 300g

21.000₫

- +

Cây Hương Thảo Rosemary chậu

55.000₫

- +