Bí Đao 500g

15.000₫

- +

Bí Đỏ Nhật 800g

26.400₫

- +

Bí Ngồi Vàng 400g

28.600₫

- +

Bí Ngồi Xanh 400g

21.600₫

- +

Bí Non 300g

13.530₫

- +

Bông Cải Xanh Baby 250g

33.000₫

- +

Cà Chua Hà Lan 800g

43.200₫

- +

Cà Rốt Nhật-400g 400g

19.800₫

- +

Chanh Không Hạt 450g

28.000₫

- +

Dưa Leo Baby-Hà Lan 500g

27.000₫

- +

Dưa Leo Nhật 400g

24.200₫

- +

Đậu Bắp 300g

16.200₫

- +

Mướp Hương 300g

Liên hệ

Ớt Chuông Đỏ 300g

28.050₫

- +

Ớt Chuông Vàng 300g

28.050₫

- +

Ớt Chuông Xanh 300g

21.450₫

- +