Bí Đao 500g

13.500₫

- +

Bí Đỏ Mỹ 600g

15.000₫

- +

Bí Đỏ Nhật 600g

18.000₫

- +

Bí Ngồi Vàng 400g

26.000₫

- +

Bí Ngồi Xanh 400g

19.600₫

- +

Bông Cải Xanh 400g

36.000₫

- +

Bông Cải Xanh Baby 250

30.000₫

- +

Cà Chua Bi Socola 300g

27.300₫

- +

Cà Chua Bi Trái Cây 300g

24.600₫

- +

Cà Chua Hà Lan 800g

39.200₫

- +

Cà Rốt Nhật-400g 400g

18.000₫

- +

Dưa Leo Baby-Hà Lan 500g

24.500₫

- +

Dưa Leo Nhật 400g

22.000₫

- +

Đậu Bắp 300g

14.700₫

- +

Ớt Chỉ Thiên 60g

5.000₫

- +

Ớt Chuông Đỏ 300g

25.500₫

- +

Ớt Chuông Vàng 300g

25.500₫

- +

Ớt Chuông Xanh 300g

19.500₫

- +

Ớt Sừng 90g

15.000₫

- +