Bắp Cải Tim-500g 500g

27.000₫

- +

Bắp Cải Tím-700g 600g

39.000₫

- +

Cải Thảo 800g

26.400₫

- +

Cần Tây-700g 700g

46.200₫

- +

Cải Dún 500g

40.250₫

- +

Mồng Tơi 500g

40.250₫

- +

Rau Má-300g 300g

34.000₫

- +

Cải Ngồng-500g 500g

40.250₫

- +

Cải Ngọt-500g 500g

40.250₫

- +

Cải Cầu Vồng 300g

24.150₫

- +

Cải Xoăn-Kale 300g

29.700₫

- +

Cải Thìa Baby 500g

45.000₫

- +

Bó Xôi Baby 450g

40.500₫

- +