Bắp Cải Tim 500g

24.500₫

- +

Bắp Cải Tím 700g

36.400₫

- +

Bó Xôi 500g

29.500₫

- +

Cải Thảo 600g

18.000₫

- +

Cải Thìa 500g

19.500₫

- +

Cần Tây 500g

21.000₫

- +

Đọt Su Su 500g

20.000₫

- +

Xà Lách Xoong 300g

18.000₫

- +

Hẹ Tây 100g

9.000₫

- +

Rau Lang 450g

22.500₫

- +

Cải Bẹ Trắng 350g

17.500₫

- +

Cải Dún 350g

17.500₫

- +

Cải Xanh 400g

18.000₫

- +

Mồng Tơi 400g

20.000₫

- +

Rau Má 300g

25.000₫

- +

Cải Ngồng 500g

25.000₫

- +

Rau Muống 400g

20.000₫

- +

Rau Ngót Nhật 400g

21.600₫

- +

Rau Dền 400g

20.000₫

- +

Cải Ngọt 500g

25.000₫

- +

Cải Cầu Vồng 200g

18.000₫

- +

Cải Xoăn-Kale 200g

18.000₫

- +

Cải Thìa Baby 300g

23.100₫

- +

Bó Xôi Baby 300g

24.900₫

- +