Bắp Cải Tim-500g 500g

27.000₫

- +

Bắp Cải Tím-700g 600g

39.000₫

- +

Cải Thảo-600g 800g

26.400₫

- +

Cần Tây-700g 700g

46.200₫

- +

Cải Dún 500g

40.250₫

- +

Cải Xanh-500g 500g

37.000₫

- +

Mồng Tơi-450g 450g

36.225₫

- +

Cải Ngồng-500g 500g

40.250₫

- +

Rau Dền 500g

40.250₫

- +

Cải Ngọt-500g 500g

40.250₫

- +

Cải Cầu Vồng 300g

35.700₫

- +

Cải Xoăn-Kale 300g

35.700₫

- +

Cải Thìa Baby 400g

37.040₫

- +

Bó Xôi Baby 450g

50.085₫

- +