Bắp Cải Tim 500g

24.500₫

- +

Bắp Cải Tím 700g

41.300₫

- +

Bó Xôi 500g

29.500₫

- +

Cải Thảo 600g

18.000₫

- +

Cải Thìa 500g

24.500₫

- +

Cần Tây 700g

29.400₫

- +

Đọt Su Su 500g

20.000₫

- +

Hẹ Tây 100g

9.000₫

- +

Rau Lang 400g

22.000₫

- +

Cải Bẹ Trắng 500g

27.500₫

- +

Cải Dún 400g

22.000₫

- +

Cải Đuôi Phụng 350g

17.500₫

- +

Cải Xanh 500g

24.500₫

- +

Đọt Mướp 300g

11.000₫

- +

Mồng Tơi 450g

24.750₫

- +

Rau Má 300g

25.000₫

- +

Tần Ô 350g

17.500₫

- +

Cải Ngồng 500g

27.500₫

- +

Rau Muống 500g

27.500₫

- +

Rau Ngót Nhật 400g

23.600₫

- +

Rau Dền 400g

22.000₫

- +

Cải Ngọt 500g

27.500₫

- +

Cải Cầu Vồng 300g

27.000₫

- +

Cải Xoăn-Kale 300g

27.000₫

- +

Rau Chùm Ngây 300g

21.000₫

- +

Cải Thìa Baby 300g

19.800₫

- +

Bó Xôi Baby 300g

24.900₫

- +