Bước 1: Lựa chọn sản phẩm mong muốn theo từng danh mục, có thể lựa chọn nhanh chóng bằng công cụ tìm kiếm ở đầu trang web.
Bước 2: Bấm nút "Thêm vào giỏ" để thêm một đơn vị sản phẩm vào giỏ hàng. Quý khách hàng có thể thêm, giảm số lượng đặt hàng trong mục quản lý giỏ hàng một cách dễ dàng.
Bước 3: Chọn thanh toán, quý khách hàng điền các thông tin cần thiết.
Bước 4: DalatGAP Store sẽ giao hàng tận nơi nếu khách hàng có yêu cầu.