Khoanh Cá Thu Thiên Nhiên Phú Quốc

178.500₫

- +
Thêm vào giỏ

Cá đã được làm sạch

Bảo quản đông lạnh